ชั้นหนังสือ ชั้นเหล็ก

ชั้นห้องสมุด ชั้นวางหนังสือ ชั้นเก็บอุปกรณ์ทั่วไป