ตู้ระบบรางเลื่อน

MOBILE CABINET ตู้ระบบรางเลื่อน เพื่อการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ประหยัดพื้นที่