ตู้เซฟหนักกว่า 155 กิโลกรัม

ตู้เซฟ น้ำหนักเกิน 155 กิโลกรัม