เก้าอี้ Visitor Chair

เก้าอี้สำนักงาน ขาโครงเหล็กดัดขึ้นรูปตัว C หรือทรงอื่นๆ เหมาะใช้สำหรับผู้มาติดต่อนั่ง